اولین سایت تخصصی گروه علوم انسانی

از آنجا كه تو ايستاده اي، زمين چطور است؟ آيا تو هم غربت و تنهايي زمين را مي‌فهمي؟ مي‌فهمي كه در گوشه و كنار‌هاي اين زمين، كساني هستند كه تنها در جمع، حركت مي‌كنند و كسي نمي‌فهمد كه چه كار مي‌كنند؟ (ادامه مطلب را بخوانيد.)
ادامه مطلب...