• خانه
 • برنامه های ما
 • درباره ی ما
 • چشم انداز مشاوران
 • ارتباط با مشاوران آموزش
 • تاریخچه
 • اخبار و مقالات
 • سخن دوهفته
 • مراکز آموزشی
 • کتاب فروشی ها
 • فروشگاه
 • مشاور
 • اخبار و مقالات
 • عضویت و ورود
 • دبیر
 • اخبار و مقالات
 • عضویت و ورود
 • دانش آموزان
 • اولین سایت تخصصی گروه علوم انسانی

  

  آرشیو اخبار و مطالب

  تشابه سوالات كنكوربا تاريخ دوم و سوم مشاوران

  تاريخ

  ادامه مطلب more

  تشابه سوالات اقتصاد با كتاب مشاوران

  اقتصاد

  ادامه مطلب more

  تشابه سوالات كنكوربا فلسفه جامع مشاوران

  فلسفه

  ادامه مطلب more

  تشابه سوالات كنكور با فلسفه و منطق مشاوران

  فلسفه

  ادامه مطلب more

  تشابه سوالات جامعه شناسي با كتابهاي مشاوران

  جامعه شناسي

  ادامه مطلب more

  تشابه سوالات روانشناسي با كتابهاي مشاوران

  روانشناسي

  ادامه مطلب more

  برنامه هفتگي ۹۳

  برنامه هفتگي

  ادامه مطلب more

  انتخاب رشته انساني ۹۳

  انتخاب رشته انساني كنكور۹۳

  ادامه مطلب more

  نقد كنكور انساني ۹۳(اين مقاله در روزنامه اعتمادشماره ۳۰۱۴صفحه ۱۰ (جامعه )به چاپ رسيده است)

  سوال هاي كنكور علوم انساني ۹۳

  ادامه مطلب more