• خانه
 • برنامه های ما
 • درباره ی ما
 • چشم انداز مشاوران
 • ارتباط با مشاوران آموزش
 • تاریخچه
 • اخبار و مقالات
 • سخن دوهفته
 • مراکز آموزشی
 • کتاب فروشی ها
 • فروشگاه
 • مشاور
 • اخبار و مقالات
 • عضویت و ورود
 • دبیر
 • اخبار و مقالات
 • عضویت و ورود
 • دانش آموزان
 • اولین سایت تخصصی گروه علوم انسانی

  از آنجا كه تو ايستاده‌اي

  از آنجا كه تو ايستاده‌اي. من و ما چگونه‌ايم؟ آيا شوق من و دوستانم را مي‌بيني كه در سوز فهميدن مي‌سوزند و برودت نافهمي‌ها، ما را رنج مي‌دهد؟

  از آنجا كه تو ايستاده‌اي، مي‌بيني كه دست‌هائي كه به دست‌هاي ما حلقه مي‌زند و حلقه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند و جمع تشكيل مي‌شود بي‌آنكه دستها بدانند، بي‌آنكه صاحبان دستها ببينند. و تو مي‌بيني. تو مي‌بيني و فقط تو، چرا كه آنجا كه تو ايستاده‌اي عزيز است.

  كاش مي‌توانستم به گونه‌اي بنويسم كه تو در اين حلقه‌ي ناپيدا بيائي و كاش مي‌توانستم هُرم جانم را در حروف بريزم كه تو نيز به خلوت اين جمع، گام بگذاري.

  ديروز باد مي‌آمد. شب بود. بالاي پشت‌بام بودم و ستاره از آسمان مي‌باريد. خواستم خودم را به كهكشان‌ها معرفي كنم و دوستانم را . و نشد. نتوانستم. زمين چرخيد و من در چرخش دوّار آن در حال چرخيدن بودم. ديروز باد مي‌آمد و مرا مي‌وزاند. در وزش آن، صورت‌ها در ذهنم مي‌آمدند و مي‌رفتند و فقط تو در خاطرم بودي تو«از آنجا كه استاده اي». وحيد تمنا

  به اشتراک بگذارید ...